..::: Radyo İkra :::..

Ezana icabet etmenin Fazileti

 

Hanefi mezhebine göre, ezanı işiten kimsenin, ezana icabet etmesi vacibtir. Şafii mezhebi ve Hanefi mezhebinde diğer bir kavle göre sünnettir. İmam-ı Suyuti de: “Kim ezan okunurda ona icabet etmezse onun akıbetinden korkulur.” demiştir. Onun için ezana icabet etmede büyük titizlik gösterilmelidir. Ezana icabet; ezan sözlerini tekrar etmek ile olur. Ancak: "Hayye ale's-Salâh" ve "Hayye ale'l-Felâh" sözlerini duyunca şöyle denilir: "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil âzim"

Sabah namazında müezzin: "Es-salâtü hayru'n mine'n-nevm" dediği zaman: "Sadakte ve Berirte" denilir. Anlatıldığına göre, İbn Abbas radıyallahu anh bir gün sahabelerle otururken ezan okunmaya başladı. İbn Abbas radıyallahu anh öyle şiddetli ağlamaya başladı ki, cübbesi sanki su dökülmüş gibi ıslandı. Bunu gören diğer sahabelerde ağlamaya başladılar. İbn Ali radıyallahu anh ona dedi ki: 
"Ey Resulullah'ın amcasının oğlu, niçin böyle ağlıyorsun? Biz sen ağlıyorsun diye ağlıyoruz."

İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki: "Müezzinin ne dediğini biliyor musunuz?" Sahabe-i kiramlar: "Müezzinin ne dediğini bize söyle ey İbn Abbas!" dediler. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu: "Müezzin Allah-u Ekber dediği zaman: “Ey meşgul olan insanlar! Uğraştığınız işleri bırakın ve ezana dönün ve sizin için en hayırlı olan namaza gelin."

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah, dediği zaman: “Gökleri, yeri ve onların içerisinde bulunan melekleri, size haber verdiğime şahit tuttum." "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman: “Bütün peygamberleri ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i size günde beş sefer haber verdiğime şahit tuttum." "Hayya ale's-Salah, dediği zaman: “Allah-u Zülcelal bu dini ve namazı sizin üzerinize kaim etti. Öyle ise, bu dinin ve namazın gereklerini yerine getirin." "Hayya ale'l-Felâh, dediği zaman: “Allah-u Zülcelal'in rahmetine girin ve hidayet hazinesinden payınıza düşeni alın."

"Son olarak Allah-u Ekber, dediği zaman: “Namaz olmadan yapılan işler haramdır." "Lâ ilahe illallah, dediği zaman: “Bu emanet yedi kat yerin ve yedi kat göğün emanetidir. İster yerine getir, ister yerine getirme." demektedir.”

İşte, müezzin ister bu okuduğu ezanın manasını bilsin, isterse bilmesin, günde beş sefer ezan okuduğu zaman, bizleri bu mana ile Allah-u Zülcelal'e doğru çağırmaktadır. Onun için, ezan okunduktan sonra Allah-u Zülcelal'in dininin direği olan namaza muhabbetle koşmak lazımdır.

Hem sabah namazı ezanı, hem de diğer vakit namazlar için ezan okunduğunda müezzinin sesi ilk işitildiği zaman Sa'd bin Ebî Vakkas radıyallahu anh'dan rivayet edilen şu dua okunmalıdır: "Ve enne eşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerike leh. Ve enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Radıytu billahi Rabben ve bil-İslami dinen ve bi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Resula"(Müslim, Tirmizi)

"Ben, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve onun tek olduğuna ve hiçbir ortağı bulunmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim. Rabbimin Allah olmasına, dinimin islam olmasına ve Peygamberimin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasına razıyım.”

Ezan bittikten sonra da salavat getirilip ezan duası okumak sünnettir:  Ezan Duası: 

"Allahümme rabbe hazihid-daveti't-tâammeh. Vessalati'l- Kâimeh. Âti seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem el-vesilete ve'l-fadileh. Veb'ashu makamen mahmuden ellezi ve adtehu. (İnneke lâ tuhlifu'l-miad.)"

"Ey bu tam olan davetin ve kılınmakta olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed'e vesile ve fazilet ver ve onu vaadettiğin övülmüş makam olan "Makam-ı Mahmud'a" gönder. Sen verdiğin sözü bozmazsın."

Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim ezanı işittiğinde bu duayı okursa, kıyamet gününde şefaatim ona helal olur." (Müslim)

Tüm hakları saklıdır.Copyright © 2012 - 2013
Çizen: Mustafa Erdoğan , HTML&CSS Döken: AKBULUT
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=